Consiliul Parohial

Consiliul parohial este alcătuit din următorii membri:

BODEA  IRIMIE  –  epitrop

FILIP  CRISTIAN

BOGA  ALEXANDRU

ȘANTA  VASILE

ȘANTA  IOAN

MOOȘ IOAN

VLĂȘAN IOAN

FILIP VIOREL

ȘANTA VASILE

HERMAN GHEORGHE

HERMAN NICOLAE

HERMAN IOAN

ȘANTA ALEXANDRU

HERȚA ARGHIR

SAS NICOLAE

TURDA IOAN

TÂMPA IOAN