Preotul Paroh

Nume și Prenume HOJDA IOAN
Adresă Loc. Costeni, nr. 91, jud. Maramureş, cod poştal 437131
Telefon 0765853333
Adresă de corespondență Orașul Târgu Lăpuș, str. 1 Mai, bloc ANL, nr. 80, ap. 9, MM
E-mail hojdaioan@yahoo.com
Naţionalitate română
Data naşterii 29.05.1981
Stare civilă căsătorit, 2 copii
Locul de muncă/Funcția Parohia Ortodoxă Română Rogoz / preot paroh
Experienţa profesională
Perioada 26.10.2014 – prezent
Funcţia preot  paroh
 Numele angajatorului Parohia Ortodoxă Română Rogoz, jud. Maramureş
Perioada 1.09.2000 – 31.08.2001
Funcţia Profesor de religie
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri
 Numele angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Baia Borşa, jud. Maramureş
Perioada 1.09.2002  -31.08.2004
Funcţia Profesor de religie
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri
 Numele angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Costeni, jud. Maramureş
Perioada 1.10.2001  – 25.10.2014
Funcţia Preot  paroh
Numele angajatorului Parohia Ortodoxă Română Costeni, jud. Maramureş
 Activitatea pastorală
Perioada 2001-2014

înființarea corului parohial din Parohia Costeni (2002)

edificarea noii case parohiale din Parohia Costeni (2002-2008), sfințită de P.S. Dr. Iustin Sigheteanul la data de 5 iunie 2008

edificarea altarului de vară din Parohia Costeni (2009)

edificarea trapezei din Parohia Costeni (2010)

realizarea aducțiunii de apă pentru satul Costeni (2011-2012)

reamenajarea cimitirului parohial din Parohia Costeni (2012)

împodobirea continuă a bisericii parohiale Costeni (2002-2014)

Perioada 2014-prezent

acoperirea căilor de acces în biserica parohială din Rogoz (2015)

împrejmuirea bisericii parohiale din Rogoz (2015)

împodobirea continuă a bisericii parohiale Rogoz (2014-2015)

Activitatea culturală
Perioada 1997

articol publicat în revista ,,Emanuel” a Seminarului Teologic din Baia Mare

Perioada 2014

referat susținut în cadrul Cercului misionar Sf. Ioan Gură de Aur din Protopopiatul Lăpuș, cu titlul ,,Sfânta Euharistie în lumina canoane-lor Bisericii Ortodoxe”

Perioada 2015

referat  susținut în cadrul Cercului misionar Sf. Ioan Gură de Aur din Protopopiatul Lăpuș, cu titlul ,,Metode profilactice și de contracara-re a fenomenului sectar. Metodeși mijloace misionare pentru rein-tegrarea în Biserică a adepților mișcărilor ortodoxe centrifuge și a schismaticilor”

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute Engleză, Spaniolă
Permis de conducere categoria B
Studii şi cursuri de specialitate
Perioada 1995-2000
Numele instituţiei de învăţământ Seminarul Teologic Liceal Ortodox Baia Mare
Perioada 2009
Numele instituţiei de învăţământ Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Numele calificării primite definitivat
Perioada 2010
Numele instituţiei de învăţământ Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Numele calificării primite Gradul II
Perioada 2010-2014
Numele instituţiei de învăţământ Universitatea din Oradea

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Numele calificării primite Licențiat în teologie