Nr. 1

Pământul făgăduințeicladire

Anul I, nr. 1, 2015

Parohia Ortodoxă ,,Nașterea Maicii Domnului” Rogoz

 

Început de drum

,,Nimic fără Dumnezeu” este dictonul latin care exprimă cel mai bine relația pe care trebuie să o aibă omul în raport cu divinitatea. Acest adevăr ne este împărtășit de către Mântuitorul Iisus Hristos în legea harului, când ne spune: ,,Fără de Mine nu puteți face nimic”(Ioan 15,5). Plecând de la acest adevăr, pornim la drum în editarea acestei foi parohiale, care are o dublă însemnătate: pe de o parte este un mijloc de informare a credincioșilor cu privire la activitatea parohiei iar pe de altă parte este un mijloc prin care putem să ne împărtășim de cuvinte ziditoare de suflet, menite să ne ajute în lucrarea de desăvârșire duhovnicească. Totodată, foaia parohială reprezintă o oportunitate și pentru credincioși, având posibilitatea să-și exprime gândurile și trăirile pe care le au prin aportul pe care și-l aduc la buna desfășurare a vieții parohiale. Cu gândul la Dumnezeu, care cunoaște inimile tuturor, Îl rugăm să ne dea înțelepciune pentru ca această foaie parohială să-și atingă scopul propus, iar Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt să lumineze drumul tuturor celor care dorim moștenirea Împărăției Cerurilor.

Ocrotitoarea noastră

,,O, Marie, frumos nume / Astăzi te-ai născut în lume” ne vestește una din cântările închinate sărbătorii nașterii Maicii Domnului. Da, Maica Domnului este ocrotitoarea Parohiei Ortodoxe Rogoz. Sfântul Evanghelist Luca ne prezintă cuvintele rostite de Fecioara Maria, după ce primește vestea că va naște pe Fiul lui Dumnezeu: ,,iată de acum mă vor ferici toate neamurile”(Luca 1,48). Ridicând lăcaș de închinare lui Dumnezeu, credincioșii din Rogoz, în frunte cu părintele-ctitor Chirilă Ioan, au găsit de cuviință că cel mai bine este ca biserica nouă să poarte hramul Nașterea Maicii Domnului. Motivul este următorul: în majoritatea icoanelor ortodoxe, Maica Domnului este reprezentată cu pruncul Iisus în brațe. Fiind pusă biserica parohială sub ocrotirea Maicii Domnului, Aceasta ne va purta spre Dumnezeu rugăciunile înălțate spre ea și ne va ocroti cu aceeași dragoste cu care a avut grijă și de Fiul ei. Fecioara Maria ocupă în cultul Bisericii Ortodoxe un loc de frunte înaintea tuturor făpturilor văzute și nevăzute, deoarece prin faptul că a născut pe Iisus Hristos, este făptura umană cea mai pătrunsă de Duhul Sfânt, dumnezeirea însăși sălășluindu-se în ea. Ea este în permanență cu noi, ne îndrumă, ne mângâie, șterge lacrimile celor ce sunt în necazuri și în nevoi. La Judecata de Apoi, Ea va sta de-a dreapta Dreptului Judecător, a Mântuitorului, și va interveni căutând să ne ajute, să micșoreze gravitatea păcatelor noastre și să obțină iertare pentru noi. Maicii noastre duhovnicești se cuvine să-I cerem sprijin și povață în orice clipă a vieții noastre. Maica Domnului a fost aleasă de pronia divină mai înainte de întemeierea lumii, pentru a-L naște pe Hristos în trup. Ea a fost născută de Dumnezeu pentru ca prin ea să vină mântuirea neamului omenesc, iar neamul omenesc a fost înnoit prin Maica Domnului. Astfel, fiind aleasă să nască pe Hristos în lume, Maica Domnului a contribuit cel mai mult dintre oameni la mântuirea oamenilor. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că la început femeia a fost făcută din bărbat, fără de femeie, iar Maica Domnului a născut Bărbat fără de bărbat, din Duhul Sfânt. Eva se numește viață (cuvântul Eva înseamnă viață în limba aramaică) din doua pricini: întâi, pentru că Eva este mama firească a tuturor oamenilor pe pământ; apoi, se numește viață pentru că prin a doua Eva, adică Maica Domnului, avea să se înnoiască neamul omenesc. Maica Domnului nu este cămară a întrupării lui Hristos ci este scaun și visterie a Dumnezeirii, căci și Fiul și Duhul Sfânt s-au odihnit peste ea. Arhanghelul Gavriil îi spune Maicii Domnului ,,cea plină de har”, pentru că multe haruri s-au revărsat peste ea și, prin nașterea Fiului lui Dumnezeu în lume, ea s-a făcut scaun și tron al Prea Sfintei Treimi. Deci, dacă Gavriil și toți îngerii o laudă și o cinstesc, cum nu suntem datori noi păcătoșii s-o lăudăm și s-o cinstim? Să nu lăsăm, așadar, să treacă nici o zi fără să ne rugăm cu credință: ,,Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc!”

Se întâmpla acum un an

Clopotele chemau credincioșii la Sfânta Liturghie! Biserica, gătită în straie de sărbătoa-re, aștepta pe toți la rugăciune. Ziua frumoasă de toamnă, cu soarele zâmbind și însoțind pe oameni pe drumul spre biserică, arăta iubirea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru toți cei ce-L caută. Ziua de 26 octombrie 2014 a căpătat o importanță deosebită pentru comunitatea din Rogoz din mai multe motive: întâi se prăznuia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, apoi comunitatea sărbătorea hramul bisericii, care este Nașterea Maicii Domnului, dar acum se prăznuia mai târziu deoarece, cu această ocazie, era prezentat noul preot paroh. Astfel era o sărbătoare de suflet pentru suflet. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de 11 preoți, avându-l în frunte pe părintele protopop Stan Florin. După terminarea Sfintei Liturghii, părintele protopop a adus cuvinte de laudă preotului Chirilă Ioan, cel care a păstorit Parohia Rogoz timp de 28 de ani, iar acum se pensiona. Primarul orașului Târgu Lăpuș, domnul Leșe Mitru, a oferit o diplomă părintelui Chirilă, pentru întreaga activitate. După cuvintele de multumire adresate credincioșilor de către părintele Chirilă, a fost prezentat noul preot paroh – Hojda Ioan. După o perioadă de 13 ani de slujire în Parohia Costeni și în urma concursului organizat de Episcopia Maramureșului, părintele Hojda Ioan a primit aprobarea de a ocupa postul de preot paroh la Parohia Rogoz. Prin cântare și rugăciune, în comuniune cu îngerii și cu sfinții, privegheați de icoane, toată comunitatea a primit binecuvântarea cerească din partea Sfintei Treimi și întărirea în credință, ca să ne asemănăm în fapte sfinților, găsind echilibrul, liniștea, bucuria în tot ceea ce facem.

Slujbă arhierească la Rogoz

Ziua de 20 martie 2015 a fost una plină de bucurie pentru întrega comunitate din Rogoz. Prea Sfințitul Iustin Sigheteanu, arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmaru-lui a poposit în parohia noastră pentru a săvârși Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite. Pe lângă căldura frumoasă de primăvară, căldura sufletească a radiat în întreaga parohie. Biserica s-a dovedit a fi neîncăpătoare, lucru remarcat și de PS Iustin. Din soborul care a luat parte la acest eveniment au făcut parte: părintele protopop Stan Florin, părintele Ciceu Ioan – protopop emerit, părintele Chirilă Ioan – fostul paroh al Parohiei Rogoz, părintele Gheduțiu Mihai – Târgu Lăpuș și preotul paroh Hojda Ioan, precum și doi diaconi. Răspunsurile la strană au fost date de un grup de teologi. Cuvântul de învățătură așezat în inimile celor prezenți de PS Iustin ne-a dat prilejul de a medita la valoarea pe care o are fiecare om în parte, dar și faptul că faptele bune făcute în această viață sunt dovada că suntem urmașii lui Hristos. Prin binecuvântarea primită din partea ierarhului, dar și prin rugăciunile înalțate spre Dumnezeu, am simțit cu adevărat că ,,Hristos a fost, este și va fi în mijlocul nostru”.

Din suflet pentru suflet

Așa poate fi descrisă ziua de 13.09.2015, ziua bucuriei pentru întreaga comunitate. Cu mic, cu mare ne-am adunat la biserică pentru a sărbători hramul bisericii noastre, și anume ,,Nașterea Maicii Domnului”. Vremea frumoasă ne-a făcut să uităm de toată grija cea lumească pentru a face loc în sufletele noastre lui Dumnezeu. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de 11 preoți, avându-l în frunte pe părintele protopop Stan Florin. În cuvântul de învătătură a arătat care este rolul Sfintei Cruci în viața creștinului, dar și iubirea de mamă pe care Fecioara Maria ne-o poartă. Prin purtarea de grijă a Consiliului Parohial, s-a oferit o masă caldă tuturor celor care au participat la slujbă, în felul acesta primind hrană și sufletele și trupurile noastre. Dragostea cu care Dumnezeu ne primește rugăciunile noastre și ni le împlinește, ne face pe fiecare să devenim mai deschiși spre semenii noștri și să împărtășim din iubirea noastră. ,,Voi sunteți prietenii Mei” ne spune Mântuitorul Hristos, iar acest lucru ne face mai responsabili, mai plini de iubire, mai darnici și ne face să ne deschidem sufletele spre tot binele și harul pe care Dumnezeu îl revarsă asupra noastră. Bucuria hramului ne deschide suflete spre curăție și ne face să mărturisim, împreună cu sfinții apostoli Petru, Iacob și Ioan: ,,bine este nouă ca să fim aici”.

Despre prietenie

,,Prietenul este acela care poate intra oricând în casa ta, (…) care poate sta oricând la masa ta” spunea părintele Nicolae Tănase. Și ne dăm seama cât este de adevărat acest cuvânt! Ne este dor, de multe ori, după tihna șederii de vorbă cu cineva care să ne odihnească și căutăm spre cei de lângă noi să ne deschidă poarta sufletelor și a caselor lor. Ne este dor să stăm, cum stăteau bunăoară bunicii noștri, pe laița din fața porții și să depănăm amintiri, să ne bucurăm de compania prietenului nostru. Poate părinții sau frații nu mai sunt, poate sunt plecați departe, poate propria noastră familie a rămas doar ,,cu o aripă”. Și căutăm prietenia și un cuvânt bun la cel de lângă noi. Dacă nu vin aceste lucruri ne întristăm. Ne uităm în jos și nu primim nimic. Privim în sus și găsim brațele deschise ale lui Dumnezeu care, nefiind niciodată singur, ne oferă marea Lui Dragoste și marea Lui Prietenie. ,,Stați de vorbă cu Mine! Și prin iubire, Eu vă voi deschide nu numai ușile sufletelor și caselor oamenilor, ci vă voi deschide și Ușile Împărăției Cerurilor”, ne șoptește duios fiecăruia dintre noi. Prietenia este menită să ajute și să mângâie și constă în generozitate și încredere deplină. ,,În zilele bune găsești prieteni pe care îi pui la încercare în zilele grele” spune un proverb bengalez. Creștinul a găsit acest prieten care nu-l părăsește niciodată, pe Hristos, dar știe să-și aleagă și dintre oameni prieteni buni, pentru că prieten adevărat este acela care te sfătuiește spre bine, și nu acela care îți laudă nebuniile. Deschiși cu inima spre Dumnezeu, vom găsi mereu înțelepciune să știm cum să ne alegem prietenii, dar și cum să menținem prieteniile bune.

O pildă pentru suflet

Un om a fost acuzat odată de o faptă pe care nu o făcuse. Pentru a scăpa de pedeapsă, cineva trebuia să depună mărturie că este nevinovat. S-a dus la cei trei prieteni ai săi și i-a rugat să vină a doua zi cu el la tribunal pentru a depune mărturie și astfel să scape de pedeapsă. A doua zi, primul prieten s-a scuzat că nu mai poate veni. Al doilea prieten l-a însoțit până la ușa tribunalului, însă s-a răzgândit și a făcut cale întoarsă. Cel de-al treilea prieten, pe care conta cel mai puțin, a intrat, a depus mărturie și l-a salvat, redându-i astfel libertatea prietenului său. La fel se întâmplă cu fiecare dintre noi. Cei trei prieteni pe care îi avem în viață și care ar putea vorbi despre noi, așa cum suntem cu adevărat, sunt averea noastră, rudele noastre și faptele bune pe care le-am făcut. Însă, când murim, toată averea noastră, toate realizările mari sau mici, rămân aici, fără să ne ajute cu ceva. Rudele noastre ne urmează până la groapă, dar și ele rămân aici, în această lume. Doar faptele bune, cel de-al treilea prieten, sunt cele care ne urmează și dincolo de moarte, arătându-i lui Dumnezeu adevărul despre sufletul nostru. De aceea, valoarea unui om este dată de faptele bune pe care le-a făcut. ,,Ceea ce are omul dumnezeiesc în el este putința de a face bine” ne spune Sfântul Grigore de Nazianz.

Din viața parohiei

Activitatea pastorală în Parohia Rogoz este una foarte dinamică, atât membrii Consilului Parohial, cât și credincioșii, aducându-și aportul la buna desfășurare a tuturor activităților. Astfel, prin strădania enoriașilor s-au achiziționat un număr de 4 rânduri de veșminte, precum și alte obiecte de cult necesare bunei desfășurări a serviciilor religioase. De asemenea, s-au acoperit căile de acces în biserica parohială și s-au finalizat lucrările de împrejmuire a lăcașului de cult. Prin purtarea de grijă a credincioșilor, s-a oferit, cu ocazia unor sărbători, câte o masă caldă pelerinilor care au participat la slujbele de la mănăstirile Rohia, Rohiița și Râuaia. În Postul Sfintei Mării s-a organizat un pelerinaj la Silvaș, cu ocazia sfințirii bisericii, preot fiind un fiu al satului Rogoz, pr. Alexandru Cotuțiu. S-au organizat diferite colecte, pentru unele mănăstiri, pentru Centrul Social (azil), dar și pentru unele evenimente din parohie. În perioada 01 ianuarie – 25 octombrie 2015 am avut următoarele servicii religioase: botezuri – Șanta Daniel Ioan, Tecar Matei Andrei, Bradu Robert Alexandru, Mârzac Mihnea Petru, Hodasz Andrei Vasile, Bodea Andra Maria, Șanta Dragoș Ștefan, Cosma Bianca Maria, Cosma Carina Alexia, Varga Andreea Andra, Bădicel Maya Sophia, Oniga Andrei Nicolae; cununii – Leșe Nicolae și Herman Alexandra Alina, Cirț Daniel Vasile și Nistea Ioana Sanda, Filip Liviu Ioan și Ionaș Crina Maria, Groza Cosmin și Chira Miruna, Pop Dorin și Ciocan Maria, Moldovan Adrian Alin și Șanta Niculina Cosmina, Herman Paul și Lazăr Rebeca, Boț Ovidiu Flaviu și Herman Emilia Ioana, Țura Petru și Șanta Adriana Ana, Borodi Cosmin Ioan și Câmpan Diana Alina, Baic Grigore Dionisie și Bodea Corina Ioana; înmormântări – Bodea Adriana Letiția (68 ani), Chira Nicolae (68 ani), Herța Vasile (71 ani), Herman Vasile (88 ani), Ciocan Marta (79 ani), Chira Parasca (81 ani), Filip Ioan (65 ani), Cotuțiu Mărioara (88 ani), Herman Nicolae (83 ani), Giurgiu Saveta (69 ani), Chira Nicolae (39 ani).

Foaie religioasă, distribuită gratuit   

Preot paroh: pr. Hojda Ioan, tel: 0765853333